Zápis do 1.ročníka


ALMA vznikla transformáciou ZŠ P. Jilemnického 1 vo Zvolene odovzdaním zriaďovateľskej pôsobnosti z mesta Zvolen na CEEV Živica s účinnosťou od 1. júla 2024

Poslaním školy je poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu všetkým deťom bez ohľadu na ich socioekonomické zázemie. Napriek tomu, že sme súkromnou školou, nebudeme nikdy vyberať školné.

Bližšie informácie a elektronickú prihlášku k zápisu nájdete na pôvodnej stránke školy

Prejsť na stránku školy