Klub predškolákov


ALMA Klub predškolákov je otvorený všetkým rodičom, ktorí chcú získať praktické rady a inšpirácie pri výchove a vzdelávaní svojich detí. Uskutočňovať sa bude v Škole ALMA, Jilemnického 1 vo Zvolene, vždy v čase 17:30-19:00.

Príďte zažiť príjemné popoludnie so svojim dieťaťom. V prípade, ak bude podujatie venované len rodičom, bude pre vaše deti pripravený zaujímavý program. ALMA Klub predškolákov je bezplatný a kapacitne obmedzený.

21. 1. 2024

Hudba je všade

Zažite spoločne so svojimi deťmi hodinu hudobnej výchovy pod vedením Mgr.art. Denisy Gibalovej Kabáčovej- lektorky z programu Superar, ktorý realizujeme aj na našej škole Alma. Tešiť sa môžete na hudobnú rozprávku, vokálno - rytmické cvičenia, aktívne počúvanie hudby, hudobno - pohybové aktivity, využitie nových hudobných metodík, či hru na hudobných nástrojoch.

Prihlasovací formulár

7.2.2024

Priateľské prostredie na škole

Na workshope sa dozviete, ako na škole vytvárame bezpečné prostredie pre všetky deti, budujeme zdravé vzťahy a pozitívnu klímu. Ukážeme si, ako stres a strach pôsobia na mozog a správanie dieťaťa, aj ako vplýva bezpečné prostredie na vzdelávacie výsledky detí. Všetko pod vedením Lucii Kubíny z Inklucentra a sociálnej pedagogičky Veroniky Bátorovej. Počas trvania workshopu bude pre vaše deti pripravený zaujímavý program.

Prihlasovací formulár

28.2.2024

Krajina čitateľov

Pozývam vás, deti a dospeláci, vypočuť si výnimočný a citlivý príbeh Lev a vtáčik o priateľstve, starostlivosti a slobode. Nebudete len sedieť a pozerať sa, ale budeme príbeh spolu tvoriť a zažívať. Nakoniec si vtáčika aj vyrobíme, nakŕmime ho, zahojíme zranené krídlo a zaspievame mu. Na praktickom workshope s Miriam Halamičkovou z Krajiny čitateľov si ukážeme, ako rozvíjame čitateľskú gramotnosť detí a lásku ku knihám.

Prihlasovací formulár

13.3.2024

Senzomotorické pomôcky v triede

Zažite spoločne so svojimi deťmi ako senzomotorické pomôcky v našich triedach môžu byť nápomocné deťom s hyperaktivitou, vývinom reči aj strachom pod vedením špeciálnej pedagogičky Vladimíry Ďurčovej a učiteľky Školy ALMA Márii Danihelovej.

Prihlasovací formulár

21.3.2024

Emocionálny kompas

Emocionálny Kompas je program o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Ak to nevedia, dochádza ku kritickým následkom. Spolu s Máriou Jašovou a Annou Viľchovou z Inklucentra si ukážeme cesty, ako tomu predchádzať. Počas trvania workshopu bude pre vaše deti pripravený zaujímavý program.

Prihlasovací formulár

26.3.2024

Veľkonočné dEKOrácie

Vytvorme si spoločne s Katarínou Lepeškovou z CEEV Živica veľkonočné ozdoby z odpadových materiálov, ktoré bežne nájdeme v domácnosti. Využijeme preložky od vajec, vaječné škrupinky či rolky od toaletného papiera. Naše dekorácie budú nielen pekné, ale aj ďalej kompostovateľné či recyklovateľné, aby ich dopad na životné prostredie bol minimálny.

Prihlasovací formulár

3.4.2024

Pripravení na školu?

Pozývame vás na praktický workshop, kde sa okrem iného dozviete ako pripraviť dieťa na zápis, kedy je vhodné zvážiť odklad, ako sa testuje telesná zrelosť a psychická vyspelosť budúcich prvákov, či si môžete vybrať školu, do ktorej dieťa zapíšete a ako najlepšie pripraviť dieťa na školu. Počas trvania workshopu bude pre vaše deti pripravený zaujímavý program.

Prihlasovací formulár