Expertná rada školy


Aby mohla vzniknúť kvalitná moderná inkluzívna modelová škola pre celé Slovensko, vytvorili sme radu školy zloženú z expertov a expertiek z oblastí vzdelávania, inklúzie a výskumu.

S expertnou radou ako poradným orgánom školy absolvujeme aj exkurzie po školách na Slovensku, ale aj v zahraničí, na ktorých hľadáme inšpirácie a inovácie, ktoré postupne budeme zavádzať na našej škole. Členmi/členkami expertnej rady sú:

Alžbeta Štofková Dianovská

Hlavná školská inšpektorka

Lenka Rovňanová

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ján Hero

Bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Zuzana Almáši Koreňová

Vedúca odboru školstva mesta Zvolen

Roman Baranovič

Riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa

Martin Vavrinčík

Právnik, expert na sociálnu inklúziu, pracuje v spoločnosti Vacuumlabs

Anna Symington-Maar

Riaditeľka inkluzívnej škôlky a školy Rozmanita

Michal Rehúš

Analytik z Centra vzdelávacích aktivít

Rastislav Blažej

Slovenská sporiteľňa