Architektúra školy


Za jeden z kľúčových princípov našej školy považujeme, aby sa každé dieťa a dospelí cítili v škole bezpečne a zažívali priateľské vzťahy. Zároveň vytvárame také prostredie, ktoré podporuje učenie (sa) ako aj inovácie vo vzdelávaní. To všetko súvisí aj s architektúrou a preto budeme postupne meniť budovu školy tak, aby napĺňala tieto princípy a umožňovala moderné vzdelávanie pre všetky deti.

Kleinert Creative House vypracovali architektonickú štúdiu premeny našej základnej školy. Do tvorby štúdie podporujúcej inkluzívne a inovatívne vzdelávanie zakomponovali predstavy a požiadavky nielen učiteliek, učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ale aj rodičov s deťmi, ktoré školu navštevujú.

Rekonštrukcia školy je naplánovaná na niekoľko etáp. Pozrite si návrhy, ako by škola mala vyzerať.

Exteriér

Interiér